Vilkårene

Vilkår for deltakelse i Støttidretten

Støtt idretten er et samarbeid mellom idrettslag og forsalg.net. så lenge samarbeidet varer.

  1. Idrettslaget/Foreningen skal ha annonsekoden montert på sin nettside
  2. Idrettslaget/foreningen samtykker til at forsalg.net lagrer navn, telefonnummer, nettadresse, bankkonto og de data som er nødvendig for å holde dette samarbeidet.
  3. Utbetaling av penger fra annonseinntekter skjer tre ganger per år, 1 januar, 1 mai og 1 desember.
  4. Du som godtar disse vilkår, bekrefter også at kontonummer, vippsnummer og annen informasjon er korrekt, slik at utbetaling kommer til rettmessig mottaker. forsalg.net kan ved misstanke om svindelforsøk be om bekreftelse på eier av konto.
  5. Tillatelse til at forsalg.net sender og reklamebanner med forsalg.net logo / nettadresse som klubben må montere på hjemmearena. En reklamebanner har størrelsen 60 (h) x 300 (b) cm og forsalg står ansvarlig for kostnaden av denne.
  6. For å bli medlem må idrettslaget / foreningen må være en norsk, juridisk organisasjon registrert i Brønnøysundregisteret. Privatpersoner kan ikke kjøpe annonsering gjennom forsalg Støtt .
  7. Eventuelle brudd på nevnte regler skal i første omgang kun opplyses skriftlig til den det måtte gjelde. Ved gjentatte brudd har Eiendomforsalg.no AS rett til å redusere utbetaling av sponsormidlene. Det må i så fall varsles skriftlig. Eventuelle kansellering av denne avtalen grunnet gjentatte advarsler må godkjennes av styret i Eiendomforsalg.no AS.
  8. Avtalens varighet er pålydende 12 mnd, med rett til fornyelse (for medlemmene i Støtt idretten) i kommende år.
  9. 50% av inntektene eks off.avg går til idrettslagene.

Begge parter er således kjent med de regler og rettigheter definert ovenfor, og forplikter seg til å følge disse. Det forutsetter også at idrettsklubben opplyser sine medlemmer om at ved å annonsere på forsalg.net, støtter de klubben sin.